Selectors

Senior Selection Committee Senior (Ranji) &Under-23
Pathik Patel Ahmedabad
Hemant Panchal Valsad
Dhansukh Patel Surat
Kirat DamaniAhmedabad
Sanjeev TalatiAhmedabad
Junior Selection Committee Men under-19, Boys Under-16 & Boys Under-14
Lalit Patel Surat
Digant Popat Ahmedabad
Moiz Kadri Kheda
Shailendra Solanki Ahmedabad
Bimal Jadeja Ahmedabad
Women Selection CommitteeWomen Senior, Under-23, & Under-19
Priti Wadhwana Gandhinagar
Sweta Dave Ahmedabad
Bhargirath Thakore Ahmedabad
Khyati Shah Surat
Salma Vora Anand